புனித அன்னம்மாள் ஆலயம், இரஜகை

St. Annes Church, Rajakai
  • slider-img-04

    புனித அன்னம்மாள் ஆலயம், இரஜகை    இனிய திருநாள் நல்வாழ்த்துக்கள்

    Rajakai Live

வருங்கால நிகழ்வு

புனித அன்னம்மாள் ஆலய திருவிழா 2020

17 July 2021 to 26 July 2021

days
hours
minutes
seconds